کنسرت ها

کنسرت مهدی یراحی

عنوان: کنسرت مهدی یراحی

تاريخ: جمعه 9 مرداد 1394

ساعت: 18:30 و 22:00

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: فروش بلیت بزودی ازطریق همین سایت اعلام میگردد.

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی (تحویل در محل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت مهدی احمدوند

عنوان: کنسرت مهدی احمدوند

تاريخ: 26 مرداد 1394

ساعت: 21:00

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: فروش بلیت بزودی ازطریق همین سایت اعلام میگردد.

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی (تحویل در محل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت مازیارفلاحی

عنوان: کنسرت مازیارفلاحی

تاريخ: جمعه 2 مرداد 1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: فروش بلیت بزودی ازطریق همین سایت اعلام میگردد.

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی (تحویل در محل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت علی عبدالمالکی

عنوان: کنسرت علی عبدالمالکی

تاريخ: 6مرداد 1394

ساعت:

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: فروش بلیت بزودی ازطریق همین سایت اعلام میگردد.

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی (تحویل در محل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت حرکات موزون ونمایشی عاشقانه های بی کلام گروه ندای آفاق(ویژه بانوان)

عنوان: کنسرت حرکات موزون ونمایشی عاشقانه های بی کلام گروه ندای آفاق(ویژه بانوان)

تاريخ: پنج شنبه 8 مرداد1394

ساعت: 15:00

مکان: تالاروحدت

قيمت: از25000 الی 80000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


نمایش رام کردن زن سرکش(حسین محب اهری-کاظم هژیرآزاد-مریم کاظمی)

عنوان: نمایش رام کردن زن سرکش(حسین محب اهری-کاظم هژیرآزاد-مریم کاظمی)

تاريخ: از31 خرداد الی 31 تیر 1394

ساعت: 22:00

مکان: تالاروحدت

قيمت: 15000 الی 20000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


نمایش عاشقانه های نا آرام (محمدرضافروتن-نیکی کریمی-فریترزعرب نیا-یکتاناصر)

عنوان: نمایش عاشقانه های نا آرام (محمدرضافروتن-نیکی کریمی-فریترزعرب نیا-یکتاناصر)

تاريخ: از28 خرداد 1394

ساعت: 18:30

مکان: تالاروحدت

قيمت: از40000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت ناصر وحدتی (گروه گیل وآمارد)

عنوان: کنسرت ناصر وحدتی (گروه گیل وآمارد)

تاريخ: 9 و 10 مرداد 1394

ساعت: 21:30

مکان: تالاروحدت

قيمت: 40000 و 50000 و 90000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


سمینارارتباطات ومحبوبیت اجتماعی (دکتراحمدحلت)

عنوان: سمینارارتباطات ومحبوبیت اجتماعی (دکتراحمدحلت)

تاريخ: جمعه 2 مرداد 1394

ساعت: 17:00

مکان: سالن امام خمینی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

قيمت: از30000 الی 70000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی (تحویل در محل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت حمیدعسگری

عنوان: کنسرت حمیدعسگری

تاريخ: پنجشنبه 22 مرداد 1394

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 120000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی (تحویل در محل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


رسیتال گیتارکلاسیک حسین درست پور

عنوان: رسیتال گیتارکلاسیک حسین درست پور

تاريخ: جمعه 30 مرداد 1394

ساعت: 20:30

مکان: سالن رودکی

قيمت: 30000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت سعیدشهروز

عنوان: کنسرت سعیدشهروز

تاريخ: پنجشنبه 1 مرداد 1394

ساعت: 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 115000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد: