کنسرت ها

کنسرت گروه بی حصار

عنوان: کنسرت گروه بی حصار

تاريخ: سه شنبه 31 شهریور 1394

ساعت: 21:00

مکان: فرهنگسرای نیاوران

قيمت: 70000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت آنسامبل آدیوس

عنوان: کنسرت آنسامبل آدیوس

تاريخ: شنبه 28 شهریور 1394

ساعت: 21:00

مکان: فرهنگسرای نیاوران

قيمت: 50000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت امیدحاجیلی

عنوان: کنسرت امیدحاجیلی

تاريخ: دوشنبه 13 مهر 1394

ساعت: 18:30 و 22:00

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از45000 الی 115000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت مهدی مقدم (پس از10سال)

عنوان: کنسرت مهدی مقدم (پس از10سال)

تاريخ: 5 مهر 1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت:

توضيحات: درحال اخذمجوز

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت باشکوه علی زندوکیلی

عنوان: کنسرت باشکوه علی زندوکیلی

تاريخ: 18 شهریور 1394

ساعت: 21:30

مکان: تالاربزرگ وزارت کشور

قيمت: از40000 الی 120000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت احسان خواجه امیری

عنوان: کنسرت احسان خواجه امیری

تاريخ: جمعه 10 مهر 1394

ساعت: 19:00

مکان: تالاربزرگ وزارت کشور

قيمت: از35000 الی 120000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت گروه دارکوب

عنوان: کنسرت گروه دارکوب

تاريخ: چهارشتبه 1مهر 1394

ساعت: 21:30

مکان: مرکزهمایشهای برج میلاد

قيمت: از35000 الی 120000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت گروه بمرانی

عنوان: کنسرت گروه بمرانی

تاريخ: جمعه 6 شهریور 1394

ساعت: 18:00

مکان: سالن برج آزادی

قيمت: 40000 و 65000 و 80000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت سینا حجازی

عنوان: کنسرت سینا حجازی

تاريخ: بزودی بزودی بزودی بزودی

ساعت:

مکان:

قيمت:

توضيحات: در حال اخذمجوز

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت شاد آذربایجانی

عنوان: کنسرت شاد آذربایجانی

تاريخ: بزودی بزودی بزودی بزودی

ساعت:

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت:

توضيحات: در حال اخذمجوز

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت فرزادفرزین

عنوان: کنسرت فرزادفرزین

تاريخ: بزودی بزودی بزودی بزودی

ساعت:

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت:

توضيحات: در حال اخذمجوز

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت بابک جهانبخش

عنوان: کنسرت بابک جهانبخش

تاريخ: سه شنبه 14 مهر 1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از45000 الی 120000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت سیروان خسروی

عنوان: کنسرت سیروان خسروی

تاريخ: دوشنبه 9 شهریور 1394

ساعت: 18:00 و 22:00

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 115000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت احسان خواجه امیری

عنوان: کنسرت احسان خواجه امیری

تاريخ: 7 و 8 و 9 مهر 1394

ساعت: 20:30

مکان: تالاربزرگ وزارت کشور

قيمت: از35000 الی 120000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت مسعود امامی

عنوان: کنسرت مسعود امامی

تاريخ: شنبه 28 شهریور 1394

ساعت: 21:00

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 115000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت گروه ایرانی هله

عنوان: کنسرت گروه ایرانی هله

تاريخ: پنجشنبه 19 شهریور 1394

ساعت: 20:00

مکان: تالار ایوان شمس

قيمت: 70000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت ارکستر چکاوک

عنوان: کنسرت ارکستر چکاوک

تاريخ: 11 و 12 شهریور 1394

ساعت: 21:30

مکان: تالاروحدت

قيمت: 4000 و 50000 و 60000 و 70000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت شب سازایرانی 4 ((تار و تمبک))

عنوان: کنسرت شب سازایرانی 4 ((تار و تمبک))

تاريخ: 11 و 12 و 13 شهریور 1394

ساعت: 21:00

مکان: فرهنگسرای نیاوران

قيمت: 60000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت هومن بختیاری

عنوان: کنسرت هومن بختیاری

تاريخ: 19 و 20 شهریور 1394

ساعت: 21:00

مکان: فرهنگسرای نیاوران

قيمت: 50000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت امین رستمی

عنوان: کنسرت امین رستمی

تاريخ: یکشنبه 15 شهریور 1394

ساعت: 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت مازیارفلاحی

عنوان: کنسرت مازیارفلاحی

تاريخ: پنجشنبه 26 شهریور 1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 115000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت پروژه سمفونی رومی (ناگفته)استادشهرام ناظری وحافظ ناظری

عنوان: کنسرت پروژه سمفونی رومی (ناگفته)استادشهرام ناظری وحافظ ناظری

تاريخ: 12 و 13 شهریور 1394

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: تالاربزرگ وزارت کشور

قيمت: از40000 الی 130000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت گروه لیان (محسن شریفیان)

عنوان: کنسرت گروه لیان (محسن شریفیان)

تاريخ: دوشنبه 9 و 10شهریور 1394

ساعت: 21:30

مکان: تالاروحدت

قيمت: از30000 الی 70000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت ارکسترکوبه ای تلفیقی نایریکا (به رهبری مینو رضایی)

عنوان: کنسرت ارکسترکوبه ای تلفیقی نایریکا (به رهبری مینو رضایی)

تاريخ: جمعه 6 شهریور 1394

ساعت: 21:30

مکان: تالاروحدت

قيمت: از20000 الی 70000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


نمایش کمدی رام کردن زن سرکش

عنوان: نمایش کمدی رام کردن زن سرکش

تاريخ: مرداد الی24 شهریور 1394

ساعت: 22:00

مکان: تالار ایوان شمس

قيمت: 15000 و 20000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


تئاترفصل شکاربادبادک ها (بهنوش طباطبایی)

عنوان: تئاترفصل شکاربادبادک ها (بهنوش طباطبایی)

تاريخ: از22 تیر الی 3 شهریور 1394

ساعت: 20:45

مکان: سالن اصلی تئاترشهر

قيمت: 20000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت فریدون آسرایی

عنوان: کنسرت فریدون آسرایی

تاريخ: جمعه 13 شهریور 1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از45000 الی 115000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت امیدحاجیلی

عنوان: کنسرت امیدحاجیلی

تاريخ: 12 شهریور 1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از45000 الی 115000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت محمدعلیزاده

عنوان: کنسرت محمدعلیزاده

تاريخ: 4و5 شهریور1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 110000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت شهرام شکوهی

عنوان: کنسرت شهرام شکوهی

تاريخ: 19 و 20 شهریور 1394

ساعت: 18:30 و 21:45

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از45000 الی 120000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی (تحویل در محل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


رسیتال گیتارکلاسیک حسین درست پور

عنوان: رسیتال گیتارکلاسیک حسین درست پور

تاريخ: جمعه 30 مرداد 1394

ساعت: 20:30

مکان: سالن رودکی

قيمت: 30000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد: