Follow Negin Concert on Telegram

کنسرت ها

کنسرت پروازهمای و گروه مستان

عنوان: کنسرت پروازهمای و گروه مستان

تاريخ: 7 , 8 , 9مهر 1395

ساعت: 21:00

مکان: فضای باز کاخ سعدآباد

قيمت: از 50000 الی 150000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی هنگام خرید(تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


سمینار دکتر احمدحلت

عنوان: سمینار دکتر احمدحلت

تاريخ: جمعه 9 مهر 1395

ساعت: 16:00

مکان: سالن امام خمینی دانشکده پزشکی دانشگاه شهیدبهشتی

قيمت: از 30000 الی 80000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی هنگام خرید(تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


نمایش شمس پرنده (کاری از پری صابری)

عنوان: نمایش شمس پرنده (کاری از پری صابری)

تاريخ: مرداد و شهریور 1395

ساعت: 20:15

مکان: کاخ سعدآباد

قيمت: از20000 الی 70000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی هنگام خرید(تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


نمایش بینظیر سقراط(پربیننده ترین تئاتر کشور)

عنوان: نمایش بینظیر سقراط(پربیننده ترین تئاتر کشور)

تاريخ: از1شهریور 1395

ساعت: 18:00

مکان: تالاروحدت

قيمت: از 30000 الی 55000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی هنگام خرید(تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت بنیامین بهادری

عنوان: کنسرت بنیامین بهادری

تاريخ: چهارشنبه 7 مهر 1395

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از45000 الی 130000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی هنگام خرید(تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد: