کنسرت ها

کنسرت گروه چارتار

کنسرت: گروه چارتار

تاريخ: بزودی درهمین سایت اعلام میگردد

ساعت:

مکان: مجموعه یرج میلاد

قيمت:

توضيحات: اطلاعات تکمیلی بزودی در همین سایت اطلاع رسانی میگردد.

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت مرتضی پاشایی(تمدیدشد)

کنسرت: مرتضی پاشایی(تمدیدشد)

تاريخ: سه شنبه 11 شهریور 1393

ساعت: 18:15 و 21:45

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت امیدحاجیلی

کنسرت: امیدحاجیلی

تاريخ: جمعه 28 شهریور 1393

ساعت: 18:15 و 21:45

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 تومان الی 100000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت ودود موذن (موسیقی آذری)

کنسرت: ودود موذن (موسیقی آذری)

تاريخ: پنجشنبه 27 شهریور 1393

ساعت: 21:30

مکان: مرکزهمایشهای برج میلاد

قيمت: از30000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت گروه تنبورنوازان لاوچ

کنسرت: گروه تنبورنوازان لاوچ

تاريخ: جمعه 21 شهریور 1393

ساعت: 20:00

مکان: سالن رودکی

قيمت: 30000 و 40000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت گروه دف نوازان مشتاق(باصدای اشکان کمانگری)

کنسرت: گروه دف نوازان مشتاق(باصدای اشکان کمانگری)

تاريخ: 26 و 27 شهریور 1393

ساعت: 22:00

مکان: تالار وحدت

قيمت: از30000 الی 60000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت محسن یگانه

کنسرت: محسن یگانه

تاريخ: 6 و 7 مهر 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 95000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت مرتضی پاشایی

کنسرت: مرتضی پاشایی

تاريخ: 12 شهریور1393

ساعت: 18:15 و 21:45

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276 و 09356002222

کد:

 


کنسرت حسام الدین سراج (نگاه آسمانی)

کنسرت: حسام الدین سراج (نگاه آسمانی)

تاريخ: پنجشنبه 13 شهریور 1393

ساعت: 21:00

مکان: مرکز همایشهای برج میلاد

قيمت: از40000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت گروه ستاره قطبی (ویژه بانوان)زبانهای فارسی.آذری.کردی.لری.عربی.هندی.انگلیسی.فرانسه

کنسرت: گروه ستاره قطبی (ویژه بانوان)زبانهای فارسی.آذری.کردی.لری.عربی.هندی.انگلیسی.فرانسه

تاريخ: 13و14 شهریور1393

ساعت: 15:00

مکان: تالاروحدت

قيمت: 30000و35000و40000و50000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363و09356002222

کد:

 


کنسرت اجرای نمایش همراه باحرکات محلی(فولکلور)آذری.کردی.گیلکی.سماء.مدرن وتلفیقی

کنسرت: اجرای نمایش همراه باحرکات محلی(فولکلور)آذری.کردی.گیلکی.سماء.مدرن وتلفیقی

تاريخ: 6و7و8و9 شهریور 1393

ساعت: 15:00

مکان: تالاروحدت

قيمت: 30000 و 40000 و 70000 و 80000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 09356002222

کد:

 


کنسرت رضاصادقی

کنسرت: رضاصادقی

تاريخ: جمعه 4 مهر 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکانانتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 09356002222

کد:

 


کنسرت کیتارو(نوازنده وآهنگسازشهیرژاپنی)باهمراهی ارکسترسمفونی تهران

کنسرت: کیتارو(نوازنده وآهنگسازشهیرژاپنی)باهمراهی ارکسترسمفونی تهران

تاريخ: 23 و 24 مهر 1393

ساعت: 21:00

مکان: تالار وزارت کشور

قيمت: از80000 الی195000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 09356002222

کد:

 


کنسرت سالارعقیلی و حمیدمتبسم

کنسرت: سالارعقیلی و حمیدمتبسم

تاريخ: جمعه 11 مهر1393

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: مرکزهمایشهای برج میلاد

قيمت: از30000 الی 120000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 09356002222

کد:

 


کنسرت علیرضا قربانی (گروه اشتیاق)

کنسرت: علیرضا قربانی (گروه اشتیاق)

تاريخ: 17 شهریور 1393

ساعت: 20:30

مکان: فضای بازعمارت مسعودیه

قيمت: 35000و45000و65000و85000 تومان

توضيحات:

شماره تماس: 88086363 و 898084276

کد:

 


کنسرت همایون شجریان(گروه سیاوش)

کنسرت: همایون شجریان(گروه سیاوش)

تاريخ: 16شهریور 1393

ساعت: 20:30

مکان: فضای بازعمارت مسعودیه

قيمت: 35000و45000و65000و85000 تومان

توضيحات:

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت گروه شمس(کیخسروپورناظری)

کنسرت: گروه شمس(کیخسروپورناظری)

تاريخ: 15شهریور1393

ساعت: 20:30

مکان: فضای بازعمارت مسعودیه

قيمت: 35000و45000و65000و85000 تومان

توضيحات:

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت گروه پالت

کنسرت: گروه پالت

تاريخ: 14شهریور 1393

ساعت: 20:30

مکان: فضای بازعمارت مسعودیه

قيمت: 35000و45000و65000و85000 تومان

توضيحات:

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت گروه کامکارها

کنسرت: گروه کامکارها

تاريخ: 13شهریور 1393

ساعت: 20:30

مکان: فضای بازعمارت مسعودیه

قيمت: 35000و45000و65000و85000 تومان

توضيحات:

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت استادحسین علیزاده ومحمدمعتمدی (گروه هم آوایان)

کنسرت: استادحسین علیزاده ومحمدمعتمدی (گروه هم آوایان)

تاريخ: 12شهریور 1393

ساعت: 20:30

مکان: فضای بازعمارت مسعودیه

قيمت: 35000و45000و65000و85000 تومان

توضيحات:

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت گروه فلامنکوگروه کولی(به نوازندگی سعیدنجفی)

کنسرت: گروه فلامنکوگروه کولی(به نوازندگی سعیدنجفی)

تاريخ: پنجشنبه 13 شهریور 1393

ساعت: 21:00

مکان: تالارایوان شمس

قيمت: 40000 و 50000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت روزبه نعمت الهی

کنسرت: روزبه نعمت الهی

تاريخ: 18 شهریور 1393

ساعت: 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه

قيمت: از35000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 09356002222

کد:

 


کنسرت گروه موسیقی رستاک

کنسرت: گروه موسیقی رستاک

تاريخ: 13 و 14 مهر 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: مرکزهمایشهای برج میلاد

قيمت: از35000 الی 100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276 و 09356002222

کد:

 


کنسرت استاد شهرام ناظری

کنسرت: استاد شهرام ناظری

تاريخ: 18 و 19 شهریور 1393

ساعت: 21:30

مکان: تالاروزارت کشور

قيمت: از40000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276 و 09356002222

کد:

 


کنسرت رسیتال فلوت و ویولون و پیانو ایران ویونان

کنسرت: رسیتال فلوت و ویولون و پیانو ایران ویونان

تاريخ: یکشنبه 13 مهر1393

ساعت: 20:00

مکان: تالاررودکی

قيمت: 30000 و 35000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت بابک جهانبخش

کنسرت: بابک جهانبخش

تاريخ: 22 و 31 شهریور 1393

ساعت: 19:00 و 21:45

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت حامدسمائی

کنسرت: حامدسمائی

تاريخ: جمعه 7 شهریور 1393

ساعت: 19:30 و 21:30

مکان: تالارایوان شمس

قيمت: 40000 و 50000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت سعیدمدرس

کنسرت: سعیدمدرس

تاريخ: شنبه 29 شهریور 1393

ساعت: 21:45

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت محمدعلیزاده(تمدیدشد)

کنسرت: محمدعلیزاده(تمدیدشد)

تاريخ: پنجشنبه 27 شهریور 1393

ساعت: 18:15 و 21:45

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت شهرام شکوهی

کنسرت: شهرام شکوهی

تاريخ: 9 و 10 شهریور 1393

ساعت: 19:00 و 21:45

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت بهنام صفوی

کنسرت: بهنام صفوی

تاريخ: یکشنبه 30 شهریور 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت بنیامین بهادری(تمدیدشد)

کنسرت: بنیامین بهادری(تمدیدشد)

تاريخ: پنجشنبه 13 شهریور 1393

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از45000 الی 95000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت رحیم شهریاری

کنسرت: رحیم شهریاری

تاريخ: جمعه 21 شهریور 1393

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی95000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت مازیار فلاحی

کنسرت: مازیار فلاحی

تاريخ: 15 و 16 شهریور 1393

ساعت: 18:15 و 21:45

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 95000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت محمدعلیزاده

کنسرت: محمدعلیزاده

تاريخ: جمعه 14 شهریور1393

ساعت: 18:15 و 21:45

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت گروه سون

کنسرت: گروه سون

تاريخ: 25 و 26 شهریور 1393

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت فرزاد فرزین

کنسرت: فرزاد فرزین

تاريخ: 19 و 20 شهریور1393

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 تومان الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت نمایش باغ دلگشا(برگرفته اززندگی واحوالات وشعروشاعری سعدی به روایت پری صابری)

کنسرت: نمایش باغ دلگشا(برگرفته اززندگی واحوالات وشعروشاعری سعدی به روایت پری صابری)

تاريخ: مرداد و شهریور 1393

ساعت: 19:00

مکان: تالاروحدت

قيمت: 15000 و 20000 و 24000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت سمینارمدیریت زمان (همراه باجشن ثروت آفرینان)

کنسرت: سمینارمدیریت زمان (همراه باجشن ثروت آفرینان)

تاريخ: پنجشنبه 27 شهریور 1393

ساعت: 8:30

مکان: مرکزهمایشهای صداوسیما

قيمت: 245000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت سمینارنوابغ بازاریابی وفروش (ایرانی)

کنسرت: سمینارنوابغ بازاریابی وفروش (ایرانی)

تاريخ: پنجشنبه 20 شهریور 1393

ساعت: 8:30 به مدت 2 روز

مکان: مرکزهمایشهای صداوسیما

قيمت: 410000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد: