کنسرت ها

کنسرت محمدعلیزاده

عنوان: کنسرت محمدعلیزاده

تاريخ: 4و5 شهریور1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 110000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت شهردادروحانی

عنوان: کنسرت شهردادروحانی

تاريخ: پنجشنبه 15 مرداد 1394

ساعت: 21:00

مکان: مرکزهمایشهای برج میلاد

قيمت: از35000 الی 120000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت جشنواره تابستانی ثروت آفرینان

عنوان: کنسرت جشنواره تابستانی ثروت آفرینان

تاريخ: 8 و 9 مرداد 1394

ساعت: 20:00

مکان: سالن ورزشی انقلاب

قيمت: از35000 الی 70000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت ارکسترکوبه ای تلفیقی نایریکا

عنوان: کنسرت ارکسترکوبه ای تلفیقی نایریکا

تاريخ: جمعه 6 شهریور 1394

ساعت: 21:30

مکان: تالاروحدت

قيمت: از20000 الی 70000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت گروه آوازی تهران (رهبر:میلادعمرانلو)اجرای 18 قطعه

عنوان: کنسرت گروه آوازی تهران (رهبر:میلادعمرانلو)اجرای 18 قطعه

تاريخ: 12 و 13 مرداد 1394

ساعت: 21:30

مکان: تالاروحدت

قيمت: از30000 الی 70000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت زانیارخسروی

عنوان: کنسرت زانیارخسروی

تاريخ: سه شنبه 27 مرداد 1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 115000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت گروه سون

عنوان: کنسرت گروه سون

تاريخ: چهارشنبه 14 مرداد 1394

ساعت: 18:00 و 22:00

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 115000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


دلفیناریوم برج میلاد

عنوان: دلفیناریوم برج میلاد

تاريخ: 7و8و9 مرداد

ساعت: 21:00

مکان: سالن دلفیناریوم برج میلاد

قيمت: 26000 و 40000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت محسن یگانه

عنوان: کنسرت محسن یگانه

تاريخ: جمعه 30 مرداد 1394

ساعت: 18:00 و 22:00

مکان: تالاربزرگ وزارت کشور

قيمت: از30000 الی 115000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت گروه قمر وحمیدرضانوربخش (سنتی)

عنوان: کنسرت گروه قمر وحمیدرضانوربخش (سنتی)

تاريخ: 16 و 17 مرداد 1394

ساعت: 21:30

مکان: تالاروحدت

قيمت: 30000و40000و50000و60000و70000تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت سهیل نفیسی

عنوان: کنسرت سهیل نفیسی

تاريخ: 16 و 17 مرداد 1394

ساعت: 21:00

مکان: فرهنگستان هنر سالن آسمان (زعفرانیه)

قيمت: 85000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


همه جای ایران سرای من است(حرکات فولکوریک) فرزانه کابلی

عنوان: همه جای ایران سرای من است(حرکات فولکوریک) فرزانه کابلی

تاريخ: 13 و 14 مرداد 1394

ساعت: 15:00

مکان: تالاروحدت

قيمت: از30000 الی 100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت شب موسیقی فیلمهای مسعودکیمیایی (خواننده:رضایزدانی)

عنوان: کنسرت شب موسیقی فیلمهای مسعودکیمیایی (خواننده:رضایزدانی)

تاريخ: جمعه 16 مرداد 1394

ساعت: 21:00

مکان: تالاربزرگ وزارت کشور

قيمت: از30000 الی 120000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی (تحویل درمحل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت ارکسترسمفونیک تهران(به سرپرستی علی رهبری)

عنوان: کنسرت ارکسترسمفونیک تهران(به سرپرستی علی رهبری)

تاريخ: 14 و 15 مرداد 1394

ساعت: 21:30

مکان: تالاروحدت

قيمت: از45000 الی 150000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی (تحویل در محل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت رضا صادقی

عنوان: کنسرت رضا صادقی

تاريخ: 6 شهریور 1394

ساعت: 21:30

مکان: تالاروزارت کشور

قيمت: از40000 الی 110000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی (تحویل در محل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


شهرام شکوهی

عنوان: شهرام شکوهی

تاريخ: 19 و 20 شهریور 1394

ساعت: 18:30 و 21:45

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از45000 الی 120000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی (تحویل در محل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت بابک جهانبخش

عنوان: کنسرت بابک جهانبخش

تاريخ: 29 و 30 مرداد 1394

ساعت: 18:30 و 21:45

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 110000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی (تحویل در محل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


مهدی احمدوند

عنوان: مهدی احمدوند

تاريخ: سه شنبه 26 مرداد 1394

ساعت: 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 115000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی (تحویل در محل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت مازیارفلاحی

عنوان: کنسرت مازیارفلاحی

تاريخ: سه شنبه 13 مرداد 1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 115000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی (تحویل در محل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت خنده حسن ریوندی

عنوان: کنسرت خنده حسن ریوندی

تاريخ: پنجشنبه22مرداد 1394

ساعت: 22:00

مکان: تالاروزارت کشور

قيمت: از25000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی (تحویل در محل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


سمینارتکنولوژی عشق ومدیریت دلها (دکترآزمندیان)

عنوان: سمینارتکنولوژی عشق ومدیریت دلها (دکترآزمندیان)

تاريخ: پنج شنبه15مرداد1394

ساعت: 16:00

مکان: مجموعه فرهنگی معلم

قيمت: 50000 تومان

توضيحات: فروش بلیت بدون شماره صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت گروه باربدبکان (شب جیپسی جز)

عنوان: کنسرت گروه باربدبکان (شب جیپسی جز)

تاريخ: پنجشنبه 1 مرداد 1394

ساعت: 21:00

مکان: فرهنگسرای نیاوران

قيمت: 40000 و 50000 و 60000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


نمایش هامون بازها(نویسنده وکارگردان:محمدرحمانیان)

عنوان: نمایش هامون بازها(نویسنده وکارگردان:محمدرحمانیان)

تاريخ: مرداد1394

ساعت: 18:30

مکان: تالاروحدت

قيمت: از25000 الی 55000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی (تحویل در محل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت رسیتال پیانو شایان تاجبخش

عنوان: کنسرت رسیتال پیانو شایان تاجبخش

تاريخ: دوشنبه 12 مرداد 1394

ساعت: 21:00

مکان: فرهنگسرای نیاوران

قيمت: 50000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی (تحویل در محل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت آقای سماع (اثری ازامیرحسین حسنی نیا)

عنوان: کنسرت آقای سماع (اثری ازامیرحسین حسنی نیا)

تاريخ: 15 16 مرداد 1394

ساعت: 18:00 و 21:00

مکان: تالاررودکی

قيمت: از45000 الی 90000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی (تحویل در محل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت شاد آذربایجانی آیهان(همراه با حرکات فولکوریک آذربایجانی)

عنوان: کنسرت شاد آذربایجانی آیهان(همراه با حرکات فولکوریک آذربایجانی)

تاريخ: 4 و 5 شهریور 1394

ساعت: 21:00

مکان: تالاروحدت

قيمت: از35000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی (تحویل در محل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


نمایش رام کردن زن سرکش(حسین محب اهری-کاظم هژیرآزاد-مریم کاظمی)

عنوان: نمایش رام کردن زن سرکش(حسین محب اهری-کاظم هژیرآزاد-مریم کاظمی)

تاريخ: از31 خرداد الی 31 تیر 1394

ساعت: 22:00

مکان: تالاروحدت

قيمت: 15000 الی 20000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت حمیدعسگری

عنوان: کنسرت حمیدعسگری

تاريخ: پنجشنبه 22 مرداد 1394

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 120000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی (تحویل در محل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


رسیتال گیتارکلاسیک حسین درست پور

عنوان: رسیتال گیتارکلاسیک حسین درست پور

تاريخ: جمعه 30 مرداد 1394

ساعت: 20:30

مکان: سالن رودکی

قيمت: 30000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد: