کنسرت ها

کنسرت خنده حسن ریوندی

عنوان: کنسرت خنده حسن ریوندی

تاريخ: پنج شنبه 4تیر 1394

ساعت: 22:00

مکان: تالاروزارت کشور

قيمت: از20000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت محسن یگانه

عنوان: کنسرت محسن یگانه

تاريخ: شنبه 23 خرداد 1394

ساعت: 18:30 و 22:00

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از45000 الی 115000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت بابک جهانبخش

عنوان: کنسرت بابک جهانبخش

تاريخ: 18 خرداد 1394

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از45000 الی 120000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت بزرگ همای(باهمراهی ارکسترپرواز)

عنوان: کنسرت بزرگ همای(باهمراهی ارکسترپرواز)

تاريخ: 20 و 21 خرداد 1394

ساعت: 21:00

مکان: تالاروزارت کشور

قيمت:

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


رسیتال گیتارکلاسیک حسین درست پور

عنوان: رسیتال گیتارکلاسیک حسین درست پور

تاريخ: جمعه 30 مرداد 1394

ساعت: 20:30

مکان: سالن رودکی

قيمت: 30000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت موسیقی سنتی گروه همرهان

عنوان: کنسرت موسیقی سنتی گروه همرهان

تاريخ: سه شنبه 26 خرداد1394

ساعت: 21:00

مکان: سالن آمفی تئاترموسسه خیریه محک

قيمت: 40000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی (تحویل در محل)

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت سعیدشهروز

عنوان: کنسرت سعیدشهروز

تاريخ: پنجشنبه 1 مرداد 1394

ساعت: 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 115000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


نمایش انگاردرچشمهای تواسب می دود(بهاره رهنما)

عنوان: نمایش انگاردرچشمهای تواسب می دود(بهاره رهنما)

تاريخ: از 4 خرداد ماه 1394

ساعت: 20:00

مکان: تماشاخانه مکتب تهران

قيمت: 20000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت امیدحاجیلی

عنوان: کنسرت امیدحاجیلی

تاريخ: جمعه 22 خرداد 1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 110000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت سیروان خسروی

عنوان: کنسرت سیروان خسروی

تاريخ: شنبه 16 خرداد 1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 110000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت گروه شهاب صادقی

عنوان: کنسرت گروه شهاب صادقی

تاريخ: 7و8 خرداد 1394

ساعت: 21:00

مکان: سالن برج آزادی

قيمت: 45000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت پاپ آذری گروه تامای(خواننده:داریوش دهری)

عنوان: کنسرت پاپ آذری گروه تامای(خواننده:داریوش دهری)

تاريخ: چهارشنبه 20 خرداد 1394

ساعت: 21:30

مکان: فرهنگسرای نیاوران

قيمت: 40000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت گروه ستاره قطبی*ویژه بانوان*

عنوان: کنسرت گروه ستاره قطبی*ویژه بانوان*

تاريخ: 7و8خرداد1394

ساعت: 15:00

مکان: تالاروحدت

قيمت: از40000 الی 90000 تومان

توضيحات: به زبانهای((فارسی آذری کردی لری عربی هندی انگلیسی فرانسه))

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت بنیامین بهادری

عنوان: کنسرت بنیامین بهادری

تاريخ: 11 و 12 خرداد 1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از45000 الی 110000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت شهاب رمضان

عنوان: کنسرت شهاب رمضان

تاريخ: سه شنبه 19 خرداد 1394

ساعت: 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از30000 الی100000تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت سامان جلیلی

عنوان: کنسرت سامان جلیلی

تاريخ: پنجشنبه 7 خرداد 1394

ساعت: 18:00

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 110000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


تئاترتقدیربازان(کارگردان:سیماتیرانداز)

عنوان: تئاترتقدیربازان(کارگردان:سیماتیرانداز)

تاريخ: اردیبهشت و خرداد 1394

ساعت: 19:00

مکان: سالن چارسو تئاترشهر

قيمت: 15000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


نمایش سینماهای من(نویسنده وکارگردان:محمدرحمانیان)

عنوان: نمایش سینماهای من(نویسنده وکارگردان:محمدرحمانیان)

تاريخ: از3 خرداد 1394

ساعت: 19:00

مکان: سالن پردیس سینمایی چارسو

قيمت: 30000 و 40000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت کامران رسول زاده

عنوان: کنسرت کامران رسول زاده

تاريخ: پنجشنبه 7 خرداد 1394

ساعت: 21:45

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 120000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت محمدعلیزاده

عنوان: کنسرت محمدعلیزاده

تاريخ: 5 و 6 خرداد 1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از45000 الی 110000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت فریدون آسرایی

عنوان: کنسرت فریدون آسرایی

تاريخ: پنجشنبه 21 خرداد 1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 110000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت زانیار خسروی

عنوان: کنسرت زانیار خسروی

تاريخ: جمعه 8 خرداد 1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 110000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت گروه سون

عنوان: کنسرت گروه سون

تاريخ: 7 و 8 خرداد 1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: تالاروزارت کشور

قيمت: از35000 الی 110000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد: