کنسرت ها

کنسرت گروه کوارتت باران

کنسرت: گروه کوارتت باران

تاريخ: 10و11 اردیبهشت 1393

ساعت: 20:00

مکان: تالار رودکی

قيمت: 15000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدارمیباشد.

شماره تماس: 88086363

کد: 11020

 


کنسرت مرتضی پاشایی (شهرستان رودهن)

کنسرت: مرتضی پاشایی (شهرستان رودهن)

تاريخ: سه شنبه 23 اردیبهشت 1393

ساعت: 18:00

مکان: سالن امام علی (شهرستان رودهن)

قيمت: 30000 و 40000 و 50000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت احسان خواجه امیری

کنسرت: احسان خواجه امیری

تاريخ: بزودی در همین سایت اعلام میگردد.

ساعت:

مکان:

قيمت:

توضيحات: درحال اخذمجوز

شماره تماس:

کد:

 


کنسرت ارکسترسی سازبه همراه گروه کر

کنسرت: ارکسترسی سازبه همراه گروه کر

تاريخ: بزودی اعلام میگردد

ساعت:

مکان:

قيمت:

توضيحات: درحال اخذ مجوز

شماره تماس:

کد:

 


کنسرت آنسامبل حرکات فولکوریک گونای(ویژه بانوان)لزگی*کردی*گیلکی*آذربایجانی

کنسرت: آنسامبل حرکات فولکوریک گونای(ویژه بانوان)لزگی*کردی*گیلکی*آذربایجانی

تاريخ: 18 و 19 اردیبهشت 1393

ساعت: 15:00

مکان: تالار وحدت

قيمت: 25000و30000و35000و40000و50000و60000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد

شماره تماس: 88086363

کد: 19128

 


کنسرت گلونی (فرج علی پوروگروه تال)

کنسرت: گلونی (فرج علی پوروگروه تال)

تاريخ: دوشنبه 22 اردیبهشت 1393

ساعت: 22:00

مکان: تالاروحدت

قيمت: 20000و30000و40000و50000و60000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363

کد: 22013

 


کنسرت محمد علیزاده

کنسرت: محمد علیزاده

تاريخ: پنجشنبه 29 خرداد 1393

ساعت: 18:15 و 21:45

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: 35000و40000و45000و50000و60000و65000و75000و80000و85000و100000تومان

توضيحات: انتخاب صندلی براساس اولویت خرید

شماره تماس: 88086363

کد: 0329

 


کنسرت فرزادفرزین

کنسرت: فرزادفرزین

تاريخ: 30 اردیبهشت 1393

ساعت: 18:15 و 21:45

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 100000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدارمیباشد.

شماره تماس: 88086363

کد: 3002

 


کنسرت محسن یاحقی

کنسرت: محسن یاحقی

تاريخ: پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393

ساعت: 21:30

مکان: تالاراریکه ایرانیان

قيمت: 35000و45000و50000و60000و65000و70000و75000و80000و85000و90000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدارمیباشد.

شماره تماس: 88086363

کد: 18024

 


کنسرت عالیم قاسم اف (موسیقی آذربایجان)

کنسرت: عالیم قاسم اف (موسیقی آذربایجان)

تاريخ: سه شنبه 23 اردیبهشت 1393

ساعت: 21:00

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: 35000و45000و55000و65000و75000و80000و85000و90000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدارمیباشد.

شماره تماس: 88086363

کد: 23021

 


کنسرت مهدی یراحی

کنسرت: مهدی یراحی

تاريخ: 22 اردیبهشت 1393

ساعت: 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از 40000 الی 90000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد: 0222

 


کنسرت گیلکی گروه هم آوایان تاسیان گیلان

کنسرت: گیلکی گروه هم آوایان تاسیان گیلان

تاريخ: جمعه 2 خرداد 1393

ساعت: 20:00

مکان: تالاراندیشه حوزه هنری

قيمت: 25000 و 30000 و 40000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدارمیباشد.

شماره تماس: 88086363

کد: 2031

 


کنسرت تاترخشکسالی ودروغ(احمدمهرانفر-باران کوثری-سحردولتشاهی-علی سرابی-آیدا کیخایی)

کنسرت: تاترخشکسالی ودروغ(احمدمهرانفر-باران کوثری-سحردولتشاهی-علی سرابی-آیدا کیخایی)

تاريخ: ازا الی 5 واز11 الی 16 اردیبهشت 1393

ساعت: 20:00

مکان: فرهنگسرای نیاوران

قيمت: 25000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی براساس اولویت خرید

شماره تماس: 88086363

کد: 13021

 


کنسرت بنیامین بهادری

کنسرت: بنیامین بهادری

تاريخ: 9 اردیبهشت 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: 40000و45000و50000و55000و60000و70000و80000و90000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363 و 88084276 و 09121380495

کد: 9021

 


کنسرت رسیتال پیانو (بهاره کمائی)

کنسرت: رسیتال پیانو (بهاره کمائی)

تاريخ: 18 اردیبهشت 1393

ساعت: 22:00

مکان: تالاروحدت

قيمت: 25000 و 30000 و 35000 و 40000 تومان

توضيحات: درحال اخذ مجوز

شماره تماس: 88086363

کد: 0218

 


کنسرت شهرام شعرباف

کنسرت: شهرام شعرباف

تاريخ: بزودی اعلام میگردد

ساعت:

مکان: سالن برج آزادی

قيمت:

توضيحات: درحال اخذ مجوز

شماره تماس: 88086363

کد: 181902

 


کنسرت سالارعقیلی(گروه مضراب وحمیدمتبسم)

کنسرت: سالارعقیلی(گروه مضراب وحمیدمتبسم)

تاريخ: چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393

ساعت: 22:00

مکان: تالاروحدت

قيمت: 30000و40000و50000و70000و80000 تومان

توضيحات: درحال اخذمجوز

شماره تماس: 88086363و88084276

کد: 1702

 


کنسرت زانیار خسروی

کنسرت: زانیار خسروی

تاريخ: 4 و 5 اردیبهشت 1393

ساعت: 18:15 و 21:45

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از 35000 تومان الی95000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363

کد: 5402

 


کنسرت شهرام شکوهی

کنسرت: شهرام شکوهی

تاريخ: 5و6 خرداد 1393

ساعت: 18:15 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: 40000و50000و55000و60000و65000و70000و75000و80000و90000و100000تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد: 0221

 


کنسرت ایرج رحمانپورموسیقی لرستان(بااجرای حرکات آیینی وسنتی لری)

کنسرت: ایرج رحمانپورموسیقی لرستان(بااجرای حرکات آیینی وسنتی لری)

تاريخ: 8 و 9 خرداد 1393

ساعت: 18:00 و 21:00

مکان: تالاراندیشه حوزه هنری

قيمت: 30000و35000و40000و50000و60000و70000و80000تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدارمیباشد.

شماره تماس: 88086363

کد: 9803

 


کنسرت شب خنده حسن ریوندی

کنسرت: شب خنده حسن ریوندی

تاريخ: پنج شنبه 18 اردیبهشت 1393

ساعت: 19:00 و 21:30

مکان: مرکزهمایشهای برج میلاد

قيمت: 20000 و 30000 و 40000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدارمیباشد.

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد: 1802

 


کنسرت گروه کرشمه(شیداجاهد)ویژه بانوان

کنسرت: گروه کرشمه(شیداجاهد)ویژه بانوان

تاريخ: 11 و 12 اردیبهشت 1393

ساعت: 18:00

مکان: تالارانیشه حوزه هنری

قيمت: 25000و30000و40000و50000و60000و70000تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363

کد: 111202

 


کنسرت بنیامین بهادری

کنسرت: بنیامین بهادری

تاريخ: دوشنبه 8 اردیبهشت 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 تومان الی90000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد: 802

 


کنسرت حمیدعسگری

کنسرت: حمیدعسگری

تاريخ: 26 اردیبهشت 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: 35000و40000و50000و60000و70000و80000و85000و90000تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد: 2602

 


کنسرت بابک جهانبخش

کنسرت: بابک جهانبخش

تاريخ: چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393

ساعت: 18:15 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: 40000و50000و55000و60000و65000و70000و75000و80000و90000و100000تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد

شماره تماس: 88086363

کد: 1702

 


کنسرت گروه سون

کنسرت: گروه سون

تاريخ: 10 و 11 اردیبهشت 1393

ساعت: 18:15 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: 40000و50000و55000و60000و70000و75000و80000و85000و95000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد: 11102

 


کنسرت گروه لیان بوشهر(محسن شریفیان)

کنسرت: گروه لیان بوشهر(محسن شریفیان)

تاريخ: 15 و 16 اردیبهشت 1393

ساعت: 22:00

مکان: تالاروحدت

قيمت: 15000و25000و35000و40000و50000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363

کد: 1502

 


کنسرت سمیناردکتراحمدحلت (ازدواج خردمندانه)

کنسرت: سمیناردکتراحمدحلت (ازدواج خردمندانه)

تاريخ: 19 اردیبهشت 1393

ساعت: 16:00

مکان: دانشکده پزشکی شهیدبهشتی

قيمت: 30000 و 50000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363

کد: 9319