کنسرت ها

کنسرت لری گروه زاگرسان ایران زمین ((خواننده داریوش نظری))

عنوان: کنسرت لری گروه زاگرسان ایران زمین ((خواننده داریوش نظری))

تاريخ: جمعه 25 اردیبهشت 1394

ساعت: 21:30

مکان: تالارایوان شمس

قيمت: از40000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت علی زندوکیلی

عنوان: کنسرت علی زندوکیلی

تاريخ: جمعه 25 اردیبهشت 1394

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: مرکزهمایشهای برج میلاد

قيمت: از40000 الی 110000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


نمایش سقراط(فرهادآییش-لادن مستوفی-بهنازنازی)

عنوان: نمایش سقراط(فرهادآییش-لادن مستوفی-بهنازنازی)

تاريخ: اردیبهشت 1394

ساعت: 18:00

مکان: تالاروحدت

قيمت: از15000 الی 40000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


تئاتر کمدی صمد و ممد ((اجرای نمایشنامه جدید))

عنوان: تئاتر کمدی صمد و ممد ((اجرای نمایشنامه جدید))

تاريخ: جمعه 25 اردیبهشت 1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: تالاروزارت کشور

قيمت: از30000 الی 80000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


جنگ خنده حسن ریوندی ((کرج))

عنوان: جنگ خنده حسن ریوندی ((کرج))

تاريخ: جمعه 11 اردیبهشت 1394

ساعت: 21:00

مکان: تالارشهیدان نژادفلاح

قيمت: از25000 الی 60000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت (محمدرضا هدایتی - کیارش حسن زاده وکامران تفتی)

عنوان: کنسرت (محمدرضا هدایتی - کیارش حسن زاده وکامران تفتی)

تاريخ: سه شنبه 22 اردیبهشت 1394

ساعت: 18:00

مکان: تالاروزارت کشور

قيمت: از25000 الی 80000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت ارکسترسمفونیک تهران(به سرپرستی علی رهبری)

عنوان: کنسرت ارکسترسمفونیک تهران(به سرپرستی علی رهبری)

تاريخ: 9 و 10 اردیبهشت 1394

ساعت: 21:30

مکان: تالاروحدت

قيمت: از35000 الی 15000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت شادیانه های کودکی (گروه فیتیله ها)

عنوان: کنسرت شادیانه های کودکی (گروه فیتیله ها)

تاريخ: 10اردیبهشت 1394

ساعت: 21:00

مکان: تالاروزارت کشور

قيمت: از25000 الی 80000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت گروه دنگ شو

عنوان: کنسرت گروه دنگ شو

تاريخ: 20 و 21 اردیبهشت 1394

ساعت: 21:30

مکان: تالاروحدت

قيمت: از40000 الی 110000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت فریدون آسرایی

عنوان: کنسرت فریدون آسرایی

تاريخ: پنجشنبه 21 خرداد 1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 110000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت امیدحاجیلی

عنوان: کنسرت امیدحاجیلی

تاريخ: سه شنبه 29 اردیبهشت 1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 110000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت رضایزدانی

عنوان: کنسرت رضایزدانی

تاريخ: پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 115000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت بابک جهانبخش

عنوان: کنسرت بابک جهانبخش

تاريخ: 25 و 26 اردیبهشت 1394

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 120000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت خیریه مهدی مدرس

عنوان: کنسرت خیریه مهدی مدرس

تاريخ: جمعه 18 اردیبهشت 1394

ساعت: 21:00

مکان: سالن ایوان شمس

قيمت: از40000 الی 80000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت محسن یگانه

عنوان: کنسرت محسن یگانه

تاريخ: 20 و 21 اردیبهشت

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 110000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت زانیار خسروی

عنوان: کنسرت زانیار خسروی

تاريخ: جمعه 8 خرداد 1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 110000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت گروه سون

عنوان: کنسرت گروه سون

تاريخ: 7 و 8 خرداد 1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: تالاروزارت کشور

قيمت: از35000 الی 110000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت حمیدعسگری

عنوان: کنسرت حمیدعسگری

تاريخ: جمعه 1 خرداد 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 120000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت علی لهراسبی

عنوان: کنسرت علی لهراسبی

تاريخ: چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394

ساعت: 18:00 و 21:00

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت فرزادفرزین

عنوان: کنسرت فرزادفرزین

تاريخ: 17 و 18 اردیبهشت 1394

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 110000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت آذربایجانی (رحیم شهریاری)

عنوان: کنسرت آذربایجانی (رحیم شهریاری)

تاريخ: چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت رضا صادقی

عنوان: کنسرت رضا صادقی

تاريخ: 10 و 11 اردیبهشت 1394

ساعت: 18 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363 و 02188084276

کد:

 


کنسرت گروه روژآوا (ویژه بانوان)

عنوان: کنسرت گروه روژآوا (ویژه بانوان)

تاريخ: 3 و 4 اردیبهشت 1394

ساعت: 21:00

مکان: فرهنگسرای نیاوران

قيمت: 40000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


سمیناردکتراحمدحلت (توانگری بادستان خالی)

عنوان: سمیناردکتراحمدحلت (توانگری بادستان خالی)

تاريخ: جمعه 25 اردیبهشت 1394

ساعت: 17:00

مکان: تالارامام خمینی دانشکده پزشکی دانشگاه شهیدبهشتی

قيمت: از30000 الی 70000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت زمستان گروه مضراب (حمیدمتبسم)

عنوان: کنسرت زمستان گروه مضراب (حمیدمتبسم)

تاريخ: 25 و 26 اردیبهشت 1394

ساعت: 21:30

مکان: تالاروحدت

قيمت: از30000 الی 80000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت گیلکی هم آوایان تاسیان

عنوان: کنسرت گیلکی هم آوایان تاسیان

تاريخ: جمعه 4 اردیبهشت 1394

ساعت: 21:30

مکان: تالاروحدت

قيمت: از25000 الی 60000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت بختیاری گروه مندیرباصدای دیدارمحمودی

عنوان: کنسرت بختیاری گروه مندیرباصدای دیدارمحمودی

تاريخ: 18 و 19 اردیبهشت1394

ساعت: 21:30

مکان: تالاروحدت

قيمت: از25000 الی 80000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363

کد: