کنسرت ها

گروه دنگ شو

عنوان: گروه دنگ شو

تاريخ: 10 و 11 اسفند 1393

ساعت: 21:30

مکان: تالاروحدت

قيمت: از30000 الی 90000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 - 09356002222 - 88084276

کد:

 


کنسرت فرزادفرزین

عنوان: کنسرت فرزادفرزین

تاريخ: دوشنبه 11 اسفند 1393

ساعت: 21:30

مکان: تالار بزرگ وزارت کشور

قيمت: از35000 الی 100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 - 09356002222 - 88084276

کد:

 


کنسرت گروه چارتار((تمدید شد))

عنوان: کنسرت گروه چارتار((تمدید شد))

تاريخ: پنجشنبه 7 اسفند 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: مرکزهمایشهای برج میلاد

قيمت: از35000 الی 100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


تئاتریک صبح ناگهان

عنوان: تئاتریک صبح ناگهان

تاريخ: بهمن و اسفند 1393

ساعت: 20:00

مکان: سالن استادسمندریان ایرانشهر

قيمت: 25000 تومان

توضيحات: بازیگران:مهدی پاکدل-عاطفه رضوی-رحیم نوروزی-مهدی سلطانی

شماره تماس: 88086363 - 09356002222 - 88084276

کد:

 


نمایش - موسیقی ترانه های قدیمی (اجرای مجدد)کاری ازمحمدرحمانیان

عنوان: نمایش - موسیقی ترانه های قدیمی (اجرای مجدد)کاری ازمحمدرحمانیان

تاريخ: از10 الی 16 اسفند 1393

ساعت: 19:00

مکان: تالارشمس

قيمت: 35000 تومان

توضيحات: بازیگران:مهتاب نصیرپور-علی عمرانی-اشکان خطیبی-حبیب رضایی-هومن برق نورد

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


تئاترتیستوی سبزانگشتی

عنوان: تئاترتیستوی سبزانگشتی

تاريخ: بهمن و اسفند 1393

ساعت: 19:30

مکان: تالارهنر

قيمت: 10000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363-09356002222-88084276

کد:

 


کنسرت گروه کامنت

عنوان: کنسرت گروه کامنت

تاريخ: جمعه 8 اسفند 1393

ساعت: 18:30 21:30

مکان: تالار اریکه ایرانیان

قيمت: از40000 الی 70000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت آذربایجانی شاد ((رحیم شهریاری))

عنوان: کنسرت آذربایجانی شاد ((رحیم شهریاری))

تاريخ: شنبه 9 اسفند 1393

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: تالار اریکه ایرانیان

قيمت: از45000 الی 100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 - 09356002222 - 88084276

کد:

 


کنسرت سیروان خسروی

عنوان: کنسرت سیروان خسروی

تاريخ: 6 اسفند 1393

ساعت: 18:30 و 22:00

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت مازیارفلاحی ((تمدیدشد))

عنوان: کنسرت مازیارفلاحی ((تمدیدشد))

تاريخ: 10 اسفند 1393

ساعت: 22:00

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت محمدعلیزاده

عنوان: کنسرت محمدعلیزاده

تاريخ: دوشنبه 11 اسفند 1393

ساعت: 18:15 و 21:45

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت گروه چارتار((تمدید شد))

عنوان: کنسرت گروه چارتار((تمدید شد))

تاريخ: 9 و 10 اسفند 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: مرکزهمایشهای برج میلاد

قيمت: از30000 الی 100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت استادشهرام ناظری باهمراهی گروه مولوی ((کرج))

عنوان: کنسرت استادشهرام ناظری باهمراهی گروه مولوی ((کرج))

تاريخ: 7و8 اسفند 1393

ساعت: 20:00

مکان: تالارشهیدان نژادفلاح

قيمت: از45000 الی 100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت احسان خواجه امیری

عنوان: کنسرت احسان خواجه امیری

تاريخ: 8 اسفند 1393

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: تالار بزرگ وزارت کشور

قيمت: از35000 الی 100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت مازیارفلاحی

عنوان: کنسرت مازیارفلاحی

تاريخ: 9 اسفند 1393

ساعت: 18:30 و 22:00

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 110000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت احسان خواجه امیری (اجرای آلبوم پاییزتنهایی)

عنوان: کنسرت احسان خواجه امیری (اجرای آلبوم پاییزتنهایی)

تاريخ: 9 و 10 اسفند 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: تالار بزرگ وزارت کشور

قيمت: از35000الی 100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


رسیتال پیانو وصال نایبی

عنوان: رسیتال پیانو وصال نایبی

تاريخ: جمعه 8 اسفند 1393

ساعت: 15:00

مکان: سالن رودکی

قيمت: 35000 و 45000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88084276

کد:

 


کنسرت رضا یزدانی

عنوان: کنسرت رضا یزدانی

تاريخ: 8 اسفند1393

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 - 09356002222 - 88084276

کد:

 


کنسرت زانیارخسروی

عنوان: کنسرت زانیارخسروی

تاريخ: 7 اسفند 1393

ساعت: 18:30 و 22:00

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از45000 الی 110000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 - 09356002222 - 88084276

کد:

 


سمیناراصول تغییروانگیزش

عنوان: سمیناراصول تغییروانگیزش

تاريخ: پنجشنبه 30بهمن 1393

ساعت: 8:30 صبح الی16:30 وبه مدت 2 روز متوالی

مکان: مرکزهمایشهای صداوسیما

قيمت: 465000 تومان

توضيحات: پذیرایی شامل:صبحانه و نهار و عصرانه

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


سمینارمدیریت زمان(ثروت آفرینان)

عنوان: سمینارمدیریت زمان(ثروت آفرینان)

تاريخ: پنجشنبه 21 اسفند 1393

ساعت: از8:30 صبح الی 16:30 عصر

مکان: مرکزهمایشهای صداوسیما

قيمت: 265000 تومان

توضيحات: پذیرایی شامل:صبحانه و نهار و عصرانه

شماره تماس: 02188086363

کد: