کنسرت ها

کنسرت زمستان گروه مضراب (حمیدمتبسم)

عنوان: کنسرت زمستان گروه مضراب (حمیدمتبسم)

تاريخ: 25 و 26 اردیبهشت 1394

ساعت: 21:30

مکان: تالاروحدت

قيمت: از30000 الی 80000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت گیلکی هم آوایان تاسیان

عنوان: کنسرت گیلکی هم آوایان تاسیان

تاريخ: جمعه 4 اردیبهشت 1394

ساعت: 21:30

مکان: تالاروحدت

قيمت: از25000 الی 60000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت بختیاری گروه مندیرباصدای دیدارمحمودی

عنوان: کنسرت بختیاری گروه مندیرباصدای دیدارمحمودی

تاريخ: 18 و 19 اردیبهشت1394

ساعت: 21:30

مکان: تالاروحدت

قيمت: از25000 الی 80000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363

کد: