کنسرت ها

کنسرت آنسامبل حرکات فولکوریک گونای(آذربایجانی-لزگی-کردی-گیلکی-سماع)

کنسرت: آنسامبل حرکات فولکوریک گونای(آذربایجانی-لزگی-کردی-گیلکی-سماع)

تاريخ: 24و25 دیماه 1393

ساعت: 17:00

مکان: فرهنگسرای نیاوران

قيمت: 50000 و 60000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت بزرگ نوای عاشقی با اجرای غلام کویتی پور

کنسرت: بزرگ نوای عاشقی با اجرای غلام کویتی پور

تاريخ: 26 و 27 آذر 1393

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: تالاربزرگ وزارت کشور

قيمت: از20000 الی70000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت سیمین غانم (ویژه بانوان)

کنسرت: سیمین غانم (ویژه بانوان)

تاريخ: 17و18و19و25 دیماه 1393

ساعت: 15:00

مکان: تالاروحدت

قيمت: از30000 الی80000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت گروه رز(نسرین صفوی)باحرکات آیینی سنتی سهیلا عزیزی

کنسرت: گروه رز(نسرین صفوی)باحرکات آیینی سنتی سهیلا عزیزی

تاريخ: 4و5 دیماه 1393

ساعت: 15:00

مکان: فرهنگسرای نیاوران

قيمت: 50000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت ارکسترفیلارمونیک تهران به رهبری آرش گوران

کنسرت: ارکسترفیلارمونیک تهران به رهبری آرش گوران

تاريخ: 15 و 16 دیماه 1393

ساعت: 21:30

مکان: تالاروحدت

قيمت: 30000و40000و50000و60000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت دستاس(گروه راه) سه نوازی تار

کنسرت: دستاس(گروه راه) سه نوازی تار

تاريخ: 5 و 6 دی 1393

ساعت: 21:00

مکان: فرهنگسرای نیاوران

قيمت: 50000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت گروه برگ ریز (آواز حسین علیشاپور)سنتور-نی-تنبک-عود

کنسرت: گروه برگ ریز (آواز حسین علیشاپور)سنتور-نی-تنبک-عود

تاريخ: سه شنبه 7 بهمن 1393

ساعت: 20:00

مکان: فرهنگسرای نیاوران

قيمت: 40000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت ارکستر مجلسی رسا (به سرپرستی رامیاربهزادی)

کنسرت: ارکستر مجلسی رسا (به سرپرستی رامیاربهزادی)

تاريخ: چهارشنبه 3 دیماه 1393

ساعت: 20:00

مکان: تالاررودکی

قيمت: 35000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت رسیتال پیانو ( لیلارمضان) 100سال موسیقی ایران برای پیانو

کنسرت: رسیتال پیانو ( لیلارمضان) 100سال موسیقی ایران برای پیانو

تاريخ: 4 و 5 دیماه 1393

ساعت: 20:30

مکان: تالاررودکی

قيمت: 30000 و 40000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت نمایش اسپانیایی

کنسرت: نمایش اسپانیایی

تاريخ: از9 الی 14 آذر 1393

ساعت: 20:00

مکان: فرهنگسرای نیاوران

قيمت: 20000 و 30000 تومان (15% بخفیف ویژه مشترکین)

توضيحات: بازیگران:بهاره رهنما-شقایق دهقان-رامین ناصرنصیرو...

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت تئاترمردی برای تمام فصول(کارگردان :بهمن فرمان آرا)

کنسرت: تئاترمردی برای تمام فصول(کارگردان :بهمن فرمان آرا)

تاريخ: آذر1393

ساعت: 19:30 الی 21:30

مکان: تالاروحدت

قيمت: از15000 الی40000 تومان

توضيحات: بازیگران:رضاکیانیان-سیامک صفری-بهنازجعفری-سهیلارضوی وبهمن فرمان آراو....

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت دوئت گیتارکلاسیک (مجیدامانی وحامدحدیدی)

کنسرت: دوئت گیتارکلاسیک (مجیدامانی وحامدحدیدی)

تاريخ: 5 دی ماه 1393

ساعت: 17:30

مکان: تالاررودکی

قيمت: 30000 و 35000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت رسیتال بین المللی ایران ویونان به سرپرستی آریا باستانی نژاد(فلوت-ویولن-پیانوو...)

کنسرت: رسیتال بین المللی ایران ویونان به سرپرستی آریا باستانی نژاد(فلوت-ویولن-پیانوو...)

تاريخ: 11و12و13 دی ماه 1393

ساعت: 18:30

مکان: تالاروحدت

قيمت: 30000 و 35000 و 40000 و 55000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت ارکسترگیتارکلاسیک زمان به سرپرستی فرزاددانشمند

کنسرت: ارکسترگیتارکلاسیک زمان به سرپرستی فرزاددانشمند

تاريخ: 7 و 8 دی ماه 1393

ساعت: 20:00

مکان: سالن رودکی

قيمت: 60000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت سمینارنوابغ بازاریابی وفروش

کنسرت: سمینارنوابغ بازاریابی وفروش

تاريخ: پنجشنبه 27 آذر 1393

ساعت: از8:30 صبح الی 16:30 عصر وبه مدت2روزمتوالی

مکان: مرکزهمایشهای صداوسیما

قيمت: 465000 تومان

توضيحات: پذیرایی شامل:صبحانه و نهار و عصرانه

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت سمیناراصول تغییروانگیزش

کنسرت: سمیناراصول تغییروانگیزش

تاريخ: پنجشنبه 30بهمن 1393

ساعت: 8:30 صبح الی16:30 وبه مدت 2 روز متوالی

مکان: مرکزهمایشهای صداوسیما

قيمت: 465000 تومان

توضيحات: پذیرایی شامل:صبحانه و نهار و عصرانه

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت سمینارمدیریت زمان(ثروت آفرینان)

کنسرت: سمینارمدیریت زمان(ثروت آفرینان)

تاريخ: پنجشنبه 21 اسفند 1393

ساعت: از8:30 صبح الی 16:30 عصر

مکان: مرکزهمایشهای صداوسیما

قيمت: 265000 تومان

توضيحات: پذیرایی شامل:صبحانه و نهار و عصرانه

شماره تماس: 02188086363

کد: