کنسرت ها

کنسرت شهرام شعرباف

کنسرت: شهرام شعرباف

تاريخ: بزودی اعلام میگردد

ساعت:

مکان: سالن برج آزادی

قيمت:

توضيحات: درحال اخذ مجوز

شماره تماس: 88086363

کد: 181902

 


کنسرت سالارعقیلی(گروه مضراب وحمیدمتبسم)

کنسرت: سالارعقیلی(گروه مضراب وحمیدمتبسم)

تاريخ: چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393

ساعت: 22:00

مکان: تالاروحدت

قيمت: 30000و40000و50000و70000و80000 تومان

توضيحات: درحال اخذمجوز

شماره تماس: 88086363و88084276

کد: 1702

 


کنسرت زانیار خسروی

کنسرت: زانیار خسروی

تاريخ: 4 و 5 اردیبهشت 1393

ساعت: 18:15 و 21:45

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت:

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363

کد: 5402

 


کنسرت شهرام شکوهی

کنسرت: شهرام شکوهی

تاريخ: 5و6 خرداد 1393

ساعت: 18:15 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: 40000و50000و55000و60000و65000و70000و75000و80000و90000و100000تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد: 0221

 


کنسرت ایرج رحمانپورموسیقی لرستان(بااجرای حرکات آیینی وسنتی لری)

کنسرت: ایرج رحمانپورموسیقی لرستان(بااجرای حرکات آیینی وسنتی لری)

تاريخ: 8 و 9 خرداد 1393

ساعت: 18:00 و 21:00

مکان: تالاراندیشه حوزه هنری

قيمت: 30000و35000و40000و50000و60000و70000و80000تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدارمیباشد.

شماره تماس: 88086363

کد: 9803

 


کنسرت شب خنده حسن ریوندی

کنسرت: شب خنده حسن ریوندی

تاريخ: پنج شنبه 18 اردیبهشت 1393

ساعت: 19:00 و 21:30

مکان: مرکزهمایشهای برج میلاد

قيمت: 20000 و 30000 و 40000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدارمیباشد.

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد: 1802

 


کنسرت گروه کرشمه(شیداجاهد)ویژه بانوان

کنسرت: گروه کرشمه(شیداجاهد)ویژه بانوان

تاريخ: 11 و 12 اردیبهشت 1393

ساعت: 18:00

مکان: تالارانیشه حوزه هنری

قيمت: 25000و30000و40000و50000و60000و70000تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363

کد: 111202

 


کنسرت بنیامین بهادری

کنسرت: بنیامین بهادری

تاريخ: دوشنبه 8 اردیبهشت 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 تومان الی90000 تومان

توضيحات: فقط ارسال (مراجعه حضوری ندارد)

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد: 802

 


کنسرت حمیدعسگری

کنسرت: حمیدعسگری

تاريخ: 26 اردیبهشت 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: 35000و40000و50000و60000و70000و80000و85000و90000تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد: 2602

 


کنسرت بابک جهانبخش

کنسرت: بابک جهانبخش

تاريخ: چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393

ساعت: 18:15 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: 40000و50000و55000و60000و65000و70000و75000و80000و90000و100000تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد

شماره تماس: 88086363

کد: 1702

 


کنسرت گروه سون

کنسرت: گروه سون

تاريخ: 10 و 11 اردیبهشت 1393

ساعت: 18:15 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: 40000و50000و55000و60000و70000و75000و80000و85000و95000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد: 11102

 


کنسرت گروه لیان بوشهر(محسن شریفیان)

کنسرت: گروه لیان بوشهر(محسن شریفیان)

تاريخ: 15 و 16 اردیبهشت 1393

ساعت: 22:00

مکان: تالاروحدت

قيمت: 15000و25000و35000و40000و50000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363

کد: 1502

 


کنسرت داریوش خواجه نوری

کنسرت: داریوش خواجه نوری

تاريخ: 1 و 2 اردیبهشت 1392

ساعت: 21:00

مکان: تالاروحدت

قيمت: 30000و40000و50000و60000و70000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363

کد: 1202

 


کنسرت تئاتردرانتظارگودو(همایون غنی زاده وپیمان معادی و..

کنسرت: تئاتردرانتظارگودو(همایون غنی زاده وپیمان معادی و..

تاريخ: 17 فروردین الی 1 اردیبهشت 1393

ساعت: 17:30

مکان: سالن اصلی تئاترشهر

قيمت: 15000و20000و25000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363

کد: 1501

 


کنسرت سمیناردکتراحمدحلت (ازدواج خردمندانه)

کنسرت: سمیناردکتراحمدحلت (ازدواج خردمندانه)

تاريخ: 19 اردیبهشت 1393

ساعت: 16:00

مکان: دانشکده پزشکی شهیدبهشتی

قيمت: 30000 و 50000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363

کد: 9319

 


کنسرت نمایش سقراط(فرهادآییش ولادن مستوفی وبهنازنازی و...

کنسرت: نمایش سقراط(فرهادآییش ولادن مستوفی وبهنازنازی و...

تاريخ: از7 1فروردین الی1 اردیبهشت 1393

ساعت: 19:00

مکان: تالاروحدت

قيمت: 15000 و 20000 و 25000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد: 1937

 


کنسرت تاترملکه زیبایی لی نین(ویشکا آسایش/همایون غنی زاده و...)

کنسرت: تاترملکه زیبایی لی نین(ویشکا آسایش/همایون غنی زاده و...)

تاريخ: از17فروردین الی 1 اردیبهشت 1393

ساعت: 20:30

مکان: سالن اصلی تاتر شهر

قيمت: 15000و20000و25000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد: 202112