کنسرت ها

کنسرت ارکسترگیتارکلاسیک زمان به سرپرستی فرزاددانشمند

کنسرت: ارکسترگیتارکلاسیک زمان به سرپرستی فرزاددانشمند

تاريخ: 7 و 8 دی ماه 1393

ساعت: 20:00

مکان: سالن رودکی

قيمت: 60000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت سمیناردکتراحمدحلت (آشتی باکودک درون وتولددوباره)

کنسرت: سمیناردکتراحمدحلت (آشتی باکودک درون وتولددوباره)

تاريخ: جمعه 14 آذر 1393

ساعت: 16:00

مکان: سالن امام خمینی دانشکده پزشکی شهیدبهشتی

قيمت: 30000و40000و50000و60000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت سمینارنوابغ بازاریابی وفروش

کنسرت: سمینارنوابغ بازاریابی وفروش

تاريخ: پنجشنبه 27 آذر 1393

ساعت: از8:30 صبح الی 16:30 عصر وبه مدت2روزمتوالی

مکان: مرکزهمایشهای صداوسیما

قيمت: 465000 تومان

توضيحات: پذیرایی شامل:صبحانه و نهار و عصرانه

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت سمیناراصول تغییروانگیزش

کنسرت: سمیناراصول تغییروانگیزش

تاريخ: پنجشنبه 30بهمن 1393

ساعت: 8:30 صبح الی16:30 وبه مدت 2 روز متوالی

مکان: مرکزهمایشهای صداوسیما

قيمت: 465000 تومان

توضيحات: پذیرایی شامل:صبحانه و نهار و عصرانه

شماره تماس: 02188086363

کد:

 


کنسرت سمینارمدیریت زمان(ثروت آفرینان)

کنسرت: سمینارمدیریت زمان(ثروت آفرینان)

تاريخ: پنجشنبه 21 اسفند 1393

ساعت: از8:30 صبح الی 16:30 عصر

مکان: مرکزهمایشهای صداوسیما

قيمت: 265000 تومان

توضيحات: پذیرایی شامل:صبحانه و نهار و عصرانه

شماره تماس: 02188086363

کد: