کنسرت ها

کنسرت گروه سون

کنسرت: گروه سون

تاريخ: جمعه 18 مهر 1393

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت احسان خواجه امیری

کنسرت: احسان خواجه امیری

تاريخ: 17و18 مهر 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: تالار بزرگ وزارت کشور

قيمت: از35000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت آنسامبل اپرای ایران (بانوی زیبای من)

کنسرت: آنسامبل اپرای ایران (بانوی زیبای من)

تاريخ: 6 و 7 مهر 1393

ساعت: 22:00

مکان: تالاروحدت

قيمت: 30000 الی 65000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت چرارفتی همایون شجریان وتهمورس پورناظری

کنسرت: چرارفتی همایون شجریان وتهمورس پورناظری

تاريخ: 1 و 2 آبان 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: تالار بزرگ وزارت کشور

قيمت: از35000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 09356002222 و 88084276

کد:

 


کنسرت فرزادفرزین

کنسرت: فرزادفرزین

تاريخ: 17 مهر 1393

ساعت: 18:30 و 21:45

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت گروه کامنت

کنسرت: گروه کامنت

تاريخ: جمعه 11 مهر 1393

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: سالن اریکه ایرانیان

قيمت: 40000 و 50000 و 60000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت احسان حق شناس

کنسرت: احسان حق شناس

تاريخ: چهارشنبه 30 مهر 1393

ساعت: 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از 30000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت ترکیبی گروه آیان (به خوانندگی هژیر مهرافروز)

کنسرت: ترکیبی گروه آیان (به خوانندگی هژیر مهرافروز)

تاريخ: یکشنبه 20 مهر 1393

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: مرکز همایشهای برج میلاد

قيمت: از30000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت کیتارو(نوازنده وآهنگسازشهیرژاپنی)به همراه ارکسترسمفونی تهران

کنسرت: کیتارو(نوازنده وآهنگسازشهیرژاپنی)به همراه ارکسترسمفونی تهران

تاريخ: جمعه 25 مهر 1393 (تمدیدشد)

ساعت: 21:00

مکان: تالاربزرگ وزارت کشور

قيمت: از80000 الی 195000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 09356002222 و 88084276

کد:

 


کنسرت بابک جهانبخش (تمدیدشد)

کنسرت: بابک جهانبخش (تمدیدشد)

تاريخ: سه شنبه 1 مهر 1393

ساعت: 18:45 و 21:45

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت سمینار انرژی مثبت دکتر احمد حلت (به همراه جشن بزرگ موفقیت)

کنسرت: سمینار انرژی مثبت دکتر احمد حلت (به همراه جشن بزرگ موفقیت)

تاريخ: چهارشنبه 16 مهر 1393

ساعت: 18:30

مکان: مرکز همایشهای برج میلاد

قيمت: 39000 و 49000 و 59000 و 69000 و 79000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت گروه کهت میان (همایون مجدزاده)

کنسرت: گروه کهت میان (همایون مجدزاده)

تاريخ: جمعه 28 شهریور 1393

ساعت: 19:30 و 21:30

مکان: تالارایوان شمس

قيمت: 60000 و 70000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت فلامنگو گروه کولی (تمدیدشد)

کنسرت: فلامنگو گروه کولی (تمدیدشد)

تاريخ: جمعه 4 مهر 1393

ساعت: 21:00

مکان: تالارایوان شمس

قيمت: 40000 و 50000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت گروه دف نوازان مشتاق (با صدای اشکان کمانگری وسرپرستی مهردادکریم خاوری)

کنسرت: گروه دف نوازان مشتاق (با صدای اشکان کمانگری وسرپرستی مهردادکریم خاوری)

تاريخ: 26 و 27 شهریور 1393

ساعت: 22:00

مکان: تالار وحدت

قيمت: از3000 الی60000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت گروه حسنخانی

کنسرت: گروه حسنخانی

تاريخ: 4و5 مهر1393

ساعت: 22:00

مکان: تالار وحدت

قيمت: 25000 و 30000 و 40000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت حمیدعسگری

کنسرت: حمیدعسگری

تاريخ: 19 مهر 1393

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از30000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت امیدحاجیلی

کنسرت: امیدحاجیلی

تاريخ: جمعه 28 شهریور 1393

ساعت: 18:15 و 21:45

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 تومان الی 100000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت ودود موذن (موسیقی آذری)

کنسرت: ودود موذن (موسیقی آذری)

تاريخ: پنجشنبه 27 شهریور 1393

ساعت: 21:30

مکان: مرکزهمایشهای برج میلاد

قيمت: از30000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت محسن یگانه

کنسرت: محسن یگانه

تاريخ: 6 و 7 و 8 مهر 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 95000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت رضاصادقی

کنسرت: رضاصادقی

تاريخ: جمعه 4 مهر 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکانانتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 09356002222

کد:

 


کنسرت کیتارو(نوازنده وآهنگسازشهیرژاپنی)باهمراهی ارکسترسمفونی تهران

کنسرت: کیتارو(نوازنده وآهنگسازشهیرژاپنی)باهمراهی ارکسترسمفونی تهران

تاريخ: 23 و 24 مهر 1393

ساعت: 21:00

مکان: تالار وزارت کشور

قيمت: از80000 الی195000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 09356002222

کد:

 


کنسرت سالارعقیلی و حمیدمتبسم

کنسرت: سالارعقیلی و حمیدمتبسم

تاريخ: جمعه 11 مهر1393

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: مرکزهمایشهای برج میلاد

قيمت: از30000 الی 120000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 09356002222

کد:

 


کنسرت گروه موسیقی رستاک

کنسرت: گروه موسیقی رستاک

تاريخ: 13 و 14 مهر 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: مرکزهمایشهای برج میلاد

قيمت: از35000 الی 100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276 و 09356002222

کد:

 


کنسرت رسیتال فلوت و ویولون و پیانو ایران ویونان

کنسرت: رسیتال فلوت و ویولون و پیانو ایران ویونان

تاريخ: یکشنبه 13 مهر1393

ساعت: 20:00

مکان: تالاررودکی

قيمت: 30000 و 35000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت بابک جهانبخش

کنسرت: بابک جهانبخش

تاريخ: 22 و 31 شهریور 1393

ساعت: 19:00 و 21:45

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت سعیدمدرس

کنسرت: سعیدمدرس

تاريخ: شنبه 29 شهریور 1393

ساعت: 21:45

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت محمدعلیزاده(تمدیدشد)

کنسرت: محمدعلیزاده(تمدیدشد)

تاريخ: پنجشنبه 27 شهریور 1393

ساعت: 18:15 و 21:45

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت بهنام صفوی

کنسرت: بهنام صفوی

تاريخ: یکشنبه 30 شهریور 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363 و 88084276

کد:

 


کنسرت نمایش باغ دلگشا(برگرفته اززندگی واحوالات وشعروشاعری سعدی به روایت پری صابری)

کنسرت: نمایش باغ دلگشا(برگرفته اززندگی واحوالات وشعروشاعری سعدی به روایت پری صابری)

تاريخ: مرداد و شهریور 1393

ساعت: 19:00

مکان: تالاروحدت

قيمت: 15000 و 20000 و 24000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت سمینارمدیریت زمان (همراه باجشن ثروت آفرینان)

کنسرت: سمینارمدیریت زمان (همراه باجشن ثروت آفرینان)

تاريخ: پنجشنبه 27 شهریور 1393

ساعت: 8:30

مکان: مرکزهمایشهای صداوسیما

قيمت: 245000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد: