کنسرت ها

کنسرت همایون شجریان (تمدیدشد)

کنسرت: همایون شجریان (تمدیدشد)

تاريخ: جمعه 24 مرداد 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: تالاروزارت کشور

قيمت: از35000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت محمدعلیزاده

کنسرت: محمدعلیزاده

تاريخ: جمعه 14 شهریور1393

ساعت: 18:15 و 21:45

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت گروه سون

کنسرت: گروه سون

تاريخ: 25 و 26 شهریور 1393

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت فرزاد فرزین

کنسرت: فرزاد فرزین

تاريخ: شهریور 1393

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت:

توضيحات:

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت -اجرای یوسف کرمی مردهزارحنجره(با همراهی گروه ارکستر)

کنسرت: -اجرای یوسف کرمی مردهزارحنجره(با همراهی گروه ارکستر)

تاريخ: چهارشنبه 22 مرداد 1393

ساعت: 18:00 و 21:00

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی65000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت زانیارخسروی

کنسرت: زانیارخسروی

تاريخ: بزودی اعلام میگردد

ساعت: 18:15 و 21:45

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 95000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت مازیارفلاحی

کنسرت: مازیارفلاحی

تاريخ: بزودی اعلام میگردد

ساعت: 18:15 و 21:45

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 تومان الی 95000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدارمیباشد.

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت رسیتال پیانو آرمان فهیمی

کنسرت: رسیتال پیانو آرمان فهیمی

تاريخ: جمعه 10 مرداد 1393

ساعت: 20:00

مکان: سالن رودکی

قيمت: 30000و35000و40000و45000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت رضایزدانی

کنسرت: رضایزدانی

تاريخ: دوشنبه 3شهریور 1393

ساعت: 18:15 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 95000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت بنیامین بهادری

کنسرت: بنیامین بهادری

تاريخ: جمعه24مرداد 1393

ساعت: 18:15 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از40000 الی 95000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت موسیقی نمایش ترانه های محلی(اشکان خطیبی.مهتاب نصیرپور.هومن برق نورد.علی عمرانی)

کنسرت: موسیقی نمایش ترانه های محلی(اشکان خطیبی.مهتاب نصیرپور.هومن برق نورد.علی عمرانی)

تاريخ: 12و13و14و15 مرداد 1393 کارگردان:محمدرحمانیان

ساعت: 19:30

مکان: سالن اصلی تئاترشهر

قيمت: 40000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت نمایش باغ دلگشا(برگرفته اززندگی واحوالات وشعروشاعری سعدی به روایت پری صابری)

کنسرت: نمایش باغ دلگشا(برگرفته اززندگی واحوالات وشعروشاعری سعدی به روایت پری صابری)

تاريخ: 9 و 10 و 12 مرداد 1393

ساعت: 19:00

مکان: تالاروحدت

قيمت: 15000 و 20000 و 24000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت سمینارمدیریت زمان (همراه باجشن ثروت آفرینان)

کنسرت: سمینارمدیریت زمان (همراه باجشن ثروت آفرینان)

تاريخ: پنجشنبه 27 شهریور 1393

ساعت: 8:30

مکان: مرکزهمایشهای صداوسیما

قيمت: 245000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت سمینارنوابغ بازاریابی وفروش (ایرانی)

کنسرت: سمینارنوابغ بازاریابی وفروش (ایرانی)

تاريخ: پنجشنبه 20 شهریور 1393

ساعت: 8:30 به مدت 2 روز

مکان: مرکزهمایشهای صداوسیما

قيمت: 410000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت سمیناراصول تغییر وانگیزش

کنسرت: سمیناراصول تغییر وانگیزش

تاريخ: پنجشنبه 30 مرداد 1393

ساعت: 8:30 صبح به مدت 2روز

مکان: مرکزهمایشهای صداوسیما

قيمت: 410000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت سمیناراصول مذاکره واقناع سازی مخاطب ورهبری دیگران

کنسرت: سمیناراصول مذاکره واقناع سازی مخاطب ورهبری دیگران

تاريخ: پنجشنبه18مرداد1393

ساعت: 8:30 صبح

مکان: مرکزهمایشهای صداوسیما

قيمت: 410000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت سیروان خسروی(تمدید شد)

کنسرت: سیروان خسروی(تمدید شد)

تاريخ: 20 خرداد 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 95000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت همایون شجریان (تمدید شد)

کنسرت: همایون شجریان (تمدید شد)

تاريخ: 23 مرداد 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: تالاروزارت کشور

قيمت: از35000 تومان الی100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت آقای سماع باهمراهی سماع قونیه

کنسرت: آقای سماع باهمراهی سماع قونیه

تاريخ: 19 و 20 مرداد 1393

ساعت: 20:30

مکان: سالن رودکی

قيمت: 25000 و 30000 و 35000 و 40000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت محمدرضا هدایتی

کنسرت: محمدرضا هدایتی

تاريخ: چهارشنبه 15 مرداد 1393

ساعت: 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 100000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت هژیرمهرافروز(کنسرت ترکیبی گروه آیان)

کنسرت: هژیرمهرافروز(کنسرت ترکیبی گروه آیان)

تاريخ: سه شنبه 28 مرداد 1393

ساعت: 21:30

مکان: مرکزهمایشهای برج میلاد

قيمت: از30000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت فرزاد میلانی

کنسرت: فرزاد میلانی

تاريخ: پنجشنبه 9 مرداد 1393

ساعت: 21:30

مکان: آمفی تئاترموسسه خیریه محک

قيمت: 30000 و 40000 و 50000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت بهنام صفوی(اجرای آلبوم فوق العاده)

کنسرت: بهنام صفوی(اجرای آلبوم فوق العاده)

تاريخ: 7شهریور 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از30000 الی 90000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت شهاب رمضان (اجرای آلبوم احساس)

کنسرت: شهاب رمضان (اجرای آلبوم احساس)

تاريخ: 6 شهریور 1393

ساعت: 21:30

مکان: سالن میلادنمایشگاه بین المللی

قيمت: از30000 الی 90000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت حسین صفا منش(موسیقی لری وکردی)گروه آرشاویر

کنسرت: حسین صفا منش(موسیقی لری وکردی)گروه آرشاویر

تاريخ: یکشنبه 12 مرداد 1393

ساعت: 22:00

مکان: تالار وحدت

قيمت: از20000 الی 70000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت فرمان فتحعلیان

کنسرت: فرمان فتحعلیان

تاريخ: 14 و 15 و 16 و 17 مرداد 1393

ساعت: 20:00

مکان: مجتمع نیکوکاری رعد

قيمت: 80000 و 90000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت حمید عسکری

کنسرت: حمید عسکری

تاريخ: 29 مرداد 1393

ساعت: 18:15 و 21:45

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی90000 تومان

توضيحات: فروش بلیت بزودی آغاز خواهدشد.

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت علی لهراسبی

کنسرت: علی لهراسبی

تاريخ: پنجشنبه 23 مرداد 1393

ساعت: 18:30 و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: 30000و40000و50000و60000و70000و80000و90000و100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت همایون شجریان و تهمورس پورناظری

کنسرت: همایون شجریان و تهمورس پورناظری

تاريخ: 16 و 17 و 18 مرداد 1393

ساعت: 18:00 و 21:30

مکان: تالار وزارت کشور

قيمت: از35000 الی 100000 تومان

توضيحات: باامکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت سیروان خسروی

کنسرت: سیروان خسروی

تاريخ: 16 و 17 مرداد 1393

ساعت: 18:00و 21:30

مکان: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

قيمت: از35000 الی 95000 تومان

توضيحات: با امکان انتخاب صندلی

شماره تماس: 88086363

کد:

 


کنسرت سمیناردکتراحمدحلت(راه های نفوذدردلها وتکنیک های ارتباط موثر)

کنسرت: سمیناردکتراحمدحلت(راه های نفوذدردلها وتکنیک های ارتباط موثر)

تاريخ: جمعه 17 مرداد 1393

ساعت: 17:00

مکان: سالن امام خمینی دانشکده پزشکی دانشگاه امام خمینی

قيمت: 30000 و 40000 و 50000 تومان

توضيحات: انتخاب صندلی به عهده خریدار میباشد.

شماره تماس: 88086363

کد: